z

Bidalan/bahasa kiasan bermula huruf 'z'

Z

Zaman gerhana = zaman malap

Tempoh masa kurang berhasil untuk perniagaan, penulisan dan sebagainya

Contoh ayat:
Semasa fasa perintah kawalan pergerakan diumumkan di seluruh negara Malaysia, banyak sektor terutamanya sektor perniagaan berada dalam zaman gerhana.

What are your feelings
Updated on April 5, 2022

What do you have to say ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.